تبلیغات
sampadgeography - محیط زیست
sampadgeography
از آنجایی که کشورهای فقیر و توسعه نیافته، تحت تأ ثیر سوء تخریب محیط زیست هستند و کمبود و یا عدم دسترسی این کشورها به مراکز و خدمات پاکسازی، این سازمان را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهای زیست محیطی بگردد تا توانایی این کشورها را برای افزایش و توسعه حفاظت از محیط زیست، افزایش دهد.این سازمان به این کشورها کمک می‌کند تا ظرفیت خود را برای مقابله با این اثرات با بکار بردن روشهای ابتکاری و دعوت از دیگر احزاب برای پیشبرد پروژه‌های حساس زیست محیطی که به افراد فقیر کمک می‌کند تا زندگی و طول عمر خود را بهبود ببخشند بالا ببرد.

استراتژی محیط زیستی این سازمان روی جمع آوری و نظارت مؤثر آب، دستیابی به خدمات انرژی پا یدار، مدیریت پا یدار زمین برای مقابله با تخریب زمین و بیابان زایی، حفاظت از گونه‌ها و تنوع زیستی و سیاستهایی برای کنترل انتشار آلوده کننده‌های مضر و مواد تخریب کنندهٔ لایهٔ ازن، تمرکز دارد.

 

بسیاری از کشورها به اصول توسعه پایدار متهد شده اند. ولی این امر به پیشرفت کافی برای معکوس کردن روند تخریب منابع محیط زیست جهان منجر نشده است. نحقق این هدف مستلزم توجه بیشتر به وضعیت اسفناک کشورهای فقیر است که امرار معاش روزانه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم با منابع طبیعی پیرامون آنها و در سطح بی سابقه ای با همکاری های جهانی مرتبط است. اما فعالیت های انجام شده برای جلوگیری از تخریب بیشتر لایه ازن نشان می دهد که پیشرفت در این زمینه امکان پذیر است. و می توان در زمینه حفظ طبیعت، منابع طبیعی و جنگلها هم اینگونه مثبت عمل کرد

در حال حاضر میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم افزایش یافته است ولی هم اکنون  نیمی از کشورهای در حال توسعه کماکان فاقد توالت و سایر امکانات ابتدایی بهداشتی است. حدود یک میلیارد نفر در حاشیه شهرها زندگی می کنند. چون سرعت رشد جمعیت شهری بیش از روند بهبود مسکن و در دسترس بودن مشاغل سازنده است.

پایداری زیست محیطی یعنی استفاده عاقلانه از منابع طبیعی و حفاظت از اکوسیستم های پیچیده که ادامه حیات ما به آن بستگی دارد. ولی پایداری بدون الگوهای کنونی کصرف و استفاده از منابع محقق نخواهد شد. زمین با سرعت نگران کننده ای در حال تخریب است. گونه های حیوانی حیوانی و گیاهی به طور بی سابقه ای در حال از بین رفتن هستند. آب و هوا در حال تغییر است که خطراتی نظیر بالا آمدن سطح آب دریاها و خشکسالی و سیل را به همراه دارد. شیلات و سایر منابع دریایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند.

مردم فقیر مناطق روستایی بسیار سریع تحت تأثیر قرار می گیرند چون امرار معاش روزمره آنان اغلب به منابع طبیعی شان وابسته است. با این که مهاجرت به مناطق شهری فشار بر زمین های روستایی را کاهش داده است. ولی جمعیت کسانی که در زاغه ها و حاشیه های پرجمعیت و نا امن شهری زندگی می کنند را افزایش داده است. در مناطق شهری و روستایی، میلیون ها نفر به آب آشامیدنی سالم و امکانات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند.

غلبه بر این مشکل و سایر معضلات محیط زیست به توجه بیشتر به مشکلات مردم و کشورهای فقیر و همکاری بی سابقه در سطح بین المللی نیاز دارد. اقدامات لازم برای توقف تخریب بیشتر لایه اُزن نشان می دهد هنگامی که اراده سیاسی وجود داشته باشد پیشرفت امکانپذیر است.

 

هدف:

گنجاندن اصول توسعه پایدار در سیاست ها و برنامه های کشوری و معکوس کردن روند تخریب منابع زیست محیطی

بسیری از کشورها خود را به اصول توسعه پایدار و گنجاندن آنها در سیاست ها و استراتژی های ملی خود متعهد ساخته اند. آنها با اجرای پیمان های مرتبط بین المللی نیز موافقت کرده اند. ولی قصد مثبت دولت ها به پیسرفت کافی برای معکوس کردن تخریب منابع محیط زیست منجر نشده است.

 

منبع: amordad2.blogfa.com.www

www.wikipedia.org


نوشته شده در تاریخ جمعه 19 آذر 1389 توسط sampadgeographer