تبلیغات
sampadgeography - مالاریا
sampadgeography

مالاریا یك بیماری عفونی می‌باشد كه عامل بیماری انگلی است تك یاخته‌ای از نوع پلاسمودیم كه توسط پشه ماده آلوده ( ناقل بیماری ) از انسان بیمار به فرد سالم منتقل می‌شود.

اپیدمیولوژی :

مالاریا از جمله قدیمی‌ترین بیماریهای عفونی كشور است كه هنوز هم در برخی از استانها بصورت بومی مطرح بوده و تبعات بهداشتی ، اقتصادی و اجتماعی فراوانی بدنبال دارد. در حال حاضر بیش از یكصد كشور جهان درگیر این بیماری بوده و سالیانه تا 500 میلیون نفر به آن مبتلا و یك تا دو میلیون نفر نیز از آن می‌میرند و در آب و هوای مناسب برای زندگی و تولید مثل پشه آنوفل شایع می‌باشد و این بیماری در جنوب شرقی كشور شامل استانهای هرمزگان ، سیستان و بلوچستان و قسمت گرمسیری كرمان بعنوان مهمترین معضل بهداشتی خود نمائی می‌كند.

علایم بیماری مالاریا :

دوره نهفتگی ( دوره کمون ) بیماری 30-10 روز بر حسب نوع پلا سمودیم طول می کشد، علائم بیماری با سر درد ، تب و لرز شدید تعریق، بیحالی، خستگی ، استفراغ و تهوع مشخص می شود. تب و لرز بیماری بشکل حمله هر سه الی چهار روز یکبار بروز می کند تب اغلب بالای 38 درجه سانتیگراد می‌باشد و بعد از رفع حمله با عرق سرد بیمار احساس بهبودی می‌كند. تكرار حملات بیماری منجر به كم خونی می‌گردد و در نهایت طحال بزرگ شده و از نظر مكانیكی ایجاد سنگینی می‌كند ( عوارض ).

تشخیص مالاریا :

بایستی از هر فرد مشكوك به بیماری مالاریا بلا فاصله لام خونی محیطی تهیه و بعد از رنگ آمیزی با گیمسا در زیر میكروسكوپ مورد مطالعه قرار داد. باید دقت كرد ممكن است فردی انگل مالاریا را در خون خود داشته باشد ولی علایم واضحی را بروز ندهد.

درمان مالاریا :

یكی از اصول اولیه درمان مالاریا و عوارض آن تشخیص صحیح و سریع است كه در موارد خفیف بطور سرپائی و در موارد شدید به مراكز بهداشتی درمانی باید ارجاع داده شود . و پروتكل درمانی بر حسب شدت بیماری و نوع بیماری متفاوت است و داروهای ضد مالاریا عبارتند از :

1 – كلروكین 2 – پریماكین 3 – كنین 4 - فانسیدار

پیشگیری مالاریا :

پیشگیری مالاریا بصورت پیشگیری فردی و یا پیشگیری همگانی با وسایل و روشهای مختلف صورت می‌گیرد كه عبارتند از:

1 – روش مكانیكی ( بهسازی محیط و خشك كردن محل زندگی لارو پشه ها ) .

2 – روش شیمیائی استفاده ازحشره كش هائی مانند بایگون ، آیكون ، ابیت ، اكتیلیك و مواد نفتی مانند امشی.

3 – روش بیولوژیكی استفاده از دشمنان طبیعی پشه ها ، بطور مثال تكثیر و توزیع ماهی گامبوزیا در آبهائی كه محل رشد لارو پشه هاست.

4 – استفاده از پشه بند در موقع خواب و نصب توری به درب‌ها و پنجره‌های ساختمان مسكونی

5- تهیه لام خونی از افراد مشكوك به مالاریا جهت تشخیص سریع و درمان فوری

6- استفاده از داروهای ضد مالاریا توسط افرادی كه قصد عزیمت به مناطق مالاریا خیز دارند

7- رزیابی مسافرانی كه از مناطق آلوده مالاریائی به یك منطقه غیر آلوده وارد می‌شوند.

8- جلوگیری از مسافرت كودكان و زنان باردار ( افراد پر خطر ) به مناطق آلوده مالاریائی

9- بررسی اطرافیان موارد مثبت

10- تهیه لام خونی از افراد مثبت پس از ختم درمان

11- بررسی افراد مثبت در حین درمان

برنامه كشوری مالاریا :

1 – كشف زودرس موارد بیماری

2 – درمان كامل و فوری موارد بیماری

3 – مدیریت نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در كاركنان

4 – حشره شناسی و مبارزه با ناقلین مالاریا

5 – آموزش و جلب مشاركت جامعه

6 – كنترل تبعات ناشی از تحرك جمعیت

7 – توسعه نظام پایش و ارزشیابی و تحقیقات كاربردی

برنامه استانی مالاریا :

1 – نظارت

2 – پایش

3 – پشتیبانی

4 – موارد انتقال محلی در مناطق مالاریا خیز شهرستان كلیبر صفر

5 – جلب مشاركت مردم و مسئولین

استراتاهای مالاریا:

استراتای 1- مناطق دارای انتقال محلی

استراتای 2- مناطق دارای موارد وارده با پتانسیل انتقال

استراتای 3 - مناطق دارای موارد وارده بدون پتانسیل انتقال

استراتای 4- مناطق بدون گزارش مورد مالاریا در سه سال اخیر

 

 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1389 توسط sampadgeographer