sampadgeography tag:http://sampadgeography.mihanblog.com 2017-07-26T22:09:54+01:00 mihanblog.com محیط زیست 2010-12-10T18:40:18+01:00 2010-12-10T18:40:18+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/10 sampadgeographer از آنجایی که کشورهای فقیر و توسعه نیافته، تحت تأ ثیر سوء تخریب محیط زیست هستند و کمبود و یا عدم دسترسی این کشورها به مراکز و خدمات پاکسازی، این سازمان را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهای زیست محیطی بگردد تا توانایی این کشورها را برای افزایش و توسعه حفاظت از محیط زیست، افزایش دهد.این سازمان به این کشورها کمک می‌کند تا ظرفیت خود را برای مقابله با این اثرات با بکار بردن روشهای ابتکاری و دعوت از دیگر احزاب برای پیشبرد پروژه‌های حساس زیست محیطی که به افراد فقیر کمک می‌کند تا زندگی و طول عمر خود را به از آنجایی که کشورهای فقیر و توسعه نیافته، تحت تأ ثیر سوء تخریب محیط زیست هستند و کمبود و یا عدم دسترسی این کشورها به مراکز و خدمات پاکسازی، این سازمان را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهای زیست محیطی بگردد تا توانایی این کشورها را برای افزایش و توسعه حفاظت از محیط زیست، افزایش دهد.این سازمان به این کشورها کمک می‌کند تا ظرفیت خود را برای مقابله با این اثرات با بکار بردن روشهای ابتکاری و دعوت از دیگر احزاب برای پیشبرد پروژه‌های حساس زیست محیطی که به افراد فقیر کمک می‌کند تا زندگی و طول عمر خود را بهبود ببخشند بالا ببرد.]]> محیط زیست چالش قرن 21 2010-12-02T11:35:58+01:00 2010-12-02T11:35:58+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/9 sampadgeographer جدیدترین گزارشها و نتایج تحقیقات علمی جهانی تایید و تاکید مجددی بر خطرات یکسویه و جبران‌ناپذیر تغییرات آب‌و‌هوا و گرمایش زمین است. تحولات ناشی از گرمایش زمین می‌تواند به رقابت و بروز درگیری بر سر دسترسی به منابع آب منجر شود و به این ترتیب،‌ صلح و امنیت مناطقی از جهان را تهدید کند، ‌لذا تغییر در آب‌و‌هوای زمین را باید در کنار تهدیداتی مانند گسترش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بطور جدی مورد توجه قرار داد جدیدترین گزارشها و نتایج تحقیقات علمی جهانی تایید و تاکید مجددی بر خطرات یکسویه و جبران‌ناپذیر تغییرات آب‌و‌هوا و گرمایش زمین است. تحولات ناشی از گرمایش زمین می‌تواند به رقابت و بروز درگیری بر سر دسترسی به منابع آب منجر شود و به این ترتیب،‌ صلح و امنیت مناطقی از جهان را تهدید کند، ‌لذا تغییر در آب‌و‌هوای زمین را باید در کنار تهدیداتی مانند گسترش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بطور جدی مورد توجه قرار داد]]> نقش زنان جهان در مسیر توسعه کشورها 2010-12-02T11:33:13+01:00 2010-12-02T11:33:13+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/8 sampadgeographer یکی از نمونه های همکاری و اتحاد زنان جنبش چیپکو در هندوستان است که با گروه کوچکی از زنان آغاز شد که با همکاری یکدیگر از قطع درختان ناحیه محل زندگی شان جلوگیری کردند وبا مقاومت جدی مخالفان رو به رو شدند ولی بعدها قوانین و اصولی که به وسیله این گروه ارائه شد هزاران طرفدار ملی خود جوش برای محافظت از جنگلها پیدا کردزنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در اداره امور خانواده و جامعه دارند و برای تسریع روند تغییر و تحقق هدفهای توسعه پایدار، می توانندمسوولیت بسیار جدی ومهمی را برعهده گیر یکی از نمونه های همکاری و اتحاد زنان جنبش چیپکو در هندوستان است که با گروه کوچکی از زنان آغاز شد که با همکاری یکدیگر از قطع درختان ناحیه محل زندگی شان جلوگیری کردند وبا مقاومت جدی مخالفان رو به رو شدند ولی بعدها قوانین و اصولی که به وسیله این گروه ارائه شد هزاران طرفدار ملی خود جوش برای محافظت از جنگلها پیدا کردزنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در اداره امور خانواده و جامعه دارند و برای تسریع روند تغییر و تحقق هدفهای توسعه پایدار، می توانندمسوولیت بسیار جدی ومهمی را برعهده گیرند.به عنوان مثال در بسیاری از نواحی کشورهای در حال توسعه و رشد زنان به اداره امور کشاورزی، آب، جنگل داری و منابع انرژی می پردازند

]]>
فقر و گرسنگی 2010-12-02T11:30:10+01:00 2010-12-02T11:30:10+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/7 sampadgeographer نیم میلیارد انسان در دنیا دچار قحطی هستند و غذای کافی برای خوردن ندارند یعنی کارشان از فقر گذشته است و شبها گرسنه می خوابند. گرسنگی و فقر و فلاکت مردم دنیا سه دلیل اصلی دارند که به ترتیب اهمیت عبارتند از : اول افزایش جمعیت ( مانند هندوستان ، پاکستان و بنگلادش ) ، دوم خشکسالی و کمبود آب ( مانند اتیوپی و کنیا ) و سوم حکومتهای خودکامه و نادان ( مانند زیمبابوه و کره شمالی ). نیم میلیارد انسان در دنیا دچار قحطی هستند و غذای کافی برای خوردن ندارند یعنی کارشان از فقر گذشته است و شبها گرسنه می خوابند.

گرسنگی و فقر و فلاکت مردم دنیا سه دلیل اصلی دارند که به ترتیب اهمیت عبارتند از : اول افزایش جمعیت ( مانند هندوستان ، پاکستان و بنگلادش ) ، دوم خشکسالی و کمبود آب ( مانند اتیوپی و کنیا ) و سوم حکومتهای خودکامه و نادان ( مانند زیمبابوه و کره شمالی ).

]]>
كارآفرینی زنان 2010-12-02T11:27:54+01:00 2010-12-02T11:27:54+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/6 sampadgeographer در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشی در زمینه كسب و كار  دارند. در سالهای اخیر، سهم زنان در كسب و كارهای خصوصی به اندازه كارهای دولتی روند رو به رشدی را طی كرده است. مثلا در آمریكا، از سال 1990 تا سال 1998، كارهایی كه توسط زنان اداره می شود افزایش چشمگیری داشته است 9.1 میلیون كار اداره شده توسط زنان در آمریكا 27.5 میلیون نفر را بكار گرفته است و 3.6 تریلیون دلار در اقتصاد آمریكا مشاركت دارد. با این وجود زنان با موانع خاصی در كسب و كار مواجه می شوند كه بتدریج باید بر آنها غلبه كنند. در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشی در زمینه كسب و كار  دارند. در سالهای اخیر، سهم زنان در كسب و كارهای خصوصی به اندازه كارهای دولتی روند رو به رشدی را طی كرده است. مثلا در آمریكا، از سال 1990 تا سال 1998، كارهایی كه توسط زنان اداره می شود افزایش چشمگیری داشته است 9.1 میلیون كار اداره شده توسط زنان در آمریكا 27.5 میلیون نفر را بكار گرفته است و 3.6 تریلیون دلار در اقتصاد آمریكا مشاركت دارد. با این وجود زنان با موانع خاصی در كسب و كار مواجه می شوند كه بتدریج باید بر آنها غلبه كنند.

]]>
به امید دنیایی بدون فقر و گرسنگی 2010-12-02T11:15:05+01:00 2010-12-02T11:15:05+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/5 sampadgeographer   UNDP "برنامه پیشرفت وتوسعه ملل متحد یا UNDP "، یا به عبارت دیگر، شبکه های جهانی توسعه ی ملل متحد، بزرگترین مرجع کمک کننده برای توسعه ی این کشورها در سطح جهان است. UNDP ، هیأ ت اجرایی در داخل انجمنهای اقتصادی واجتماعی این ملل است. مدیر اجرایی برنامه این سازمان / UNDP سومین عضو ارشد سازمان ملل متحد پس از معاون سازمان ملل متحد و جانشین وی است.  

UNDP

"برنامه پیشرفت وتوسعه ملل متحد یا UNDP "، یا به عبارت دیگر، شبکه های جهانی توسعه ی ملل متحد، بزرگترین مرجع کمک کننده برای توسعه ی این کشورها در سطح جهان است. UNDP ، هیأ ت اجرایی در داخل انجمنهای اقتصادی واجتماعی این ملل است. مدیر اجرایی برنامه این سازمان / UNDP سومین عضو ارشد سازمان ملل متحد پس از معاون سازمان ملل متحد و جانشین وی است.

]]>
مالاریا 2010-12-02T11:12:35+01:00 2010-12-02T11:12:35+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/4 sampadgeographer مالاریا یك بیماری عفونی می‌باشد كه عامل بیماری انگلی است تك یاخته‌ای از نوع پلاسمودیم كه توسط پشه ماده آلوده ( ناقل بیماری ) از انسان بیمار به فرد سالم منتقل می‌شود. مالاریا یك بیماری عفونی می‌باشد كه عامل بیماری انگلی است تك یاخته‌ای از نوع پلاسمودیم كه توسط پشه ماده آلوده ( ناقل بیماری ) از انسان بیمار به فرد سالم منتقل می‌شود.

]]>
ادامه ی نوشته قبلی(اهداف توسعه هزاره) 2010-12-02T11:08:22+01:00 2010-12-02T11:08:22+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/3 sampadgeographer اهداف توسعه هزاره آرمانها و اهداف زیر براساس بیانیه هزاره سازمان ملل متحد تدوین شده و مجمع عمومی سازمان ملل آن را به عنوان دستورالعمل و نقشه مسیر اجرایی کردن بیانیه، توسعه و گسترش داده است. برنامه عمران ملل متحد با دیگر دپارتمانهای سازمان ملل، صندوقها، برنامه ها، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی برای مشخص کردن بیش از ۴٠ شاخص کمی این اهداف همکاری های گسترده ای انجام داده است.

اهداف توسعه هزاره

آرمانها و اهداف زیر براساس بیانیه هزاره سازمان ملل متحد تدوین شده و مجمع عمومی سازمان ملل آن را به

عنوان دستورالعمل و نقشه مسیر اجرایی کردن بیانیه، توسعه و گسترش داده است. برنامه عمران ملل متحد با

دیگر دپارتمانهای سازمان ملل، صندوقها، برنامه ها، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه

همکاریهای اقتصادی برای مشخص کردن بیش از ۴٠ شاخص کمی این اهداف همکاری های گسترده ای انجام

داده است.

]]>
هدفهای توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد 2010-12-02T11:04:58+01:00 2010-12-02T11:04:58+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/2 sampadgeographer رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد در سپتامبر ٢٠٠٠ در مورد مجموعه ای از هدفهای قابل نیل در زمانی محدود و مشخص و هدفهایی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بیسوادی، نابودی محیط زیست و تبعیض علیه زنان توافق کردند. این هدفها که در مرکز برنامه کار جهانی قرار داده شدند، اینک "هدفهای توسعه هزاره" نامیده می شوند. "اعلامیه اجلاس هزاره" نیز طیفی گسترده از تعهدات را در زمینه حقوق بشر، حکومت مطلوب و مردم سالاری ترسیم و مشخص کرد

رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد در سپتامبر ٢٠٠٠ در مورد مجموعه ای از هدفهای قابل نیل در

زمانی محدود و مشخص و هدفهایی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بیسوادی، نابودی محیط زیست و

تبعیض علیه زنان توافق کردند. این هدفها که در مرکز برنامه کار جهانی قرار داده شدند، اینک "هدفهای توسعه

هزاره" نامیده می شوند. "اعلامیه اجلاس هزاره" نیز طیفی گسترده از تعهدات را در زمینه حقوق بشر، حکومت

مطلوب و مردم سالاری ترسیم و مشخص کرد

]]>
خوش امدید 2010-12-02T10:48:02+01:00 2010-12-02T10:48:02+01:00 tag:http://sampadgeography.mihanblog.com/post/1 sampadgeographer به وبلاگ جغرافی کلاس دوم ریاضی ب فرزانگان امین اصفهان خوش امدید. با امید به اینکه: "خداوند این کشور را از سپاه دشمن وخشکسالی و دیو دروغ نگاه دارد."                                                           & به وبلاگ جغرافی کلاس دوم ریاضی ب فرزانگان امین اصفهان خوش امدید.

با امید به اینکه:

"خداوند این کشور را از سپاه دشمن وخشکسالی و دیو دروغ نگاه دارد."

                                                                                                                                       داریوش بزرگ

                                         

]]>