sampadgeography http://sampadgeography.mihanblog.com 2018-06-20T00:57:12+01:00 text/html 2010-12-10T18:40:18+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer محیط زیست http://sampadgeography.mihanblog.com/post/10 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>از آنجایی که کشورهای فقیر و توسعه نیافته، تحت تأ ثیر سوء تخریب محیط زیست هستند و کمبود و یا عدم دسترسی این کشورها به مراکز و خدمات پاکسازی، این سازمان را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهای زیست محیطی بگردد تا توانایی این کشورها را برای افزایش و توسعه حفاظت از محیط زیست، افزایش دهد.<SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>این سازمان به این کشورها کمک می‌کند تا ظرفیت خود را برای مقابله با این اثرات با بکار بردن روشهای ابتکاری و دعوت از دیگر احزاب برای پیشبرد پروژه‌های حساس زیست محیطی که به افراد فقیر کمک می‌کند تا زندگی و طول عمر خود را بهبود ببخشند بالا ببرد.</SPAN></SPAN> text/html 2010-12-02T11:35:58+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer محیط زیست چالش قرن 21 http://sampadgeography.mihanblog.com/post/9 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Microsoft Uighur'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>جدیدترین گزارشها و نتایج تحقیقات علمی جهانی تایید و تاکید مجددی بر خطرات یکسویه و جبران‌ناپذیر تغییرات آب‌و‌هوا و گرمایش زمین است. تحولات ناشی از گرمایش زمین می‌تواند به رقابت و بروز درگیری بر سر دسترسی به منابع آب منجر شود و به این ترتیب،‌ صلح و امنیت مناطقی از جهان را تهدید کند، ‌لذا تغییر در آب‌و‌هوای زمین را باید در کنار تهدیداتی مانند گسترش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بطور جدی مورد توجه قرار داد</SPAN> text/html 2010-12-02T11:33:13+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer نقش زنان جهان در مسیر توسعه کشورها http://sampadgeography.mihanblog.com/post/8 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA>یکی از نمونه های همکاری و اتحاد زنان جنبش چیپکو در هندوستان است که با گروه کوچکی از زنان آغاز شد که با همکاری یکدیگر از قطع درختان ناحیه محل زندگی شان جلوگیری کردند وبا مقاومت جدی مخالفان رو به رو شدند ولی بعدها قوانین و اصولی که به وسیله این گروه ارائه شد هزاران طرفدار ملی خود جوش برای محافظت از جنگلها پیدا کردزنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در اداره امور خانواده و جامعه دارند و برای تسریع روند تغییر و تحقق هدفهای توسعه پایدار، می توانند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA>مسوولیت بسیار جدی ومهمی را برعهده گیرند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA>به عنوان مثال در بسیاری از نواحی کشورهای در حال توسعه و رشد زنان به اداره امور کشاورزی، آب، جنگل داری و منابع انرژی می پردازند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-12-02T11:30:10+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer فقر و گرسنگی http://sampadgeography.mihanblog.com/post/7 <P style="TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=3 face="Times New Roman">نیم میلیارد انسان در دنیا دچار قحطی هستند و غذای کافی برای خوردن ندارند یعنی کارشان از فقر گذشته است و شبها گرسنه می خوابند.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=3 face="Times New Roman">گرسنگی و فقر و فلاکت مردم دنیا سه دلیل اصلی دارند که به ترتیب اهمیت عبارتند از : اول افزایش جمعیت ( مانند هندوستان ، پاکستان و بنگلادش ) ، دوم خشکسالی و کمبود آب ( مانند اتیوپی و کنیا ) و سوم حکومتهای خودکامه و نادان ( مانند زیمبابوه و کره شمالی ). </FONT></SPAN></P> text/html 2010-12-02T11:27:54+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer كارآفرینی زنان http://sampadgeography.mihanblog.com/post/6 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشی در زمینه كسب و كار&nbsp; دارند. در سالهای اخیر، سهم زنان در كسب و كارهای خصوصی به اندازه كارهای دولتی روند رو به رشدی را طی كرده است. مثلا در آمریكا، از سال 1990 تا سال 1998، كارهایی كه توسط زنان اداره می شود افزایش چشمگیری داشته است 9.1 میلیون كار اداره شده توسط زنان در آمریكا 27.5 میلیون نفر را بكار گرفته است و 3.6 تریلیون دلار در اقتصاد آمریكا مشاركت دارد. با این وجود زنان با موانع خاصی در كسب و كار مواجه می شوند كه بتدریج باید بر آنها غلبه كنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-12-02T11:15:05+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer به امید دنیایی بدون فقر و گرسنگی http://sampadgeography.mihanblog.com/post/5 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in -9pt 0pt 0in" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in -9pt 0pt 0in" class=MsoNormal align=right><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">UNDP<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>"برنامه پیشرفت وتوسعه ملل متحد یا </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">UNDP<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> "، یا به عبارت دیگر، شبکه های جهانی توسعه ی ملل متحد، بزرگترین مرجع کمک کننده برای توسعه ی این کشورها در سطح جهان است. </SPAN>UNDP<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> ، هیأ ت اجرایی در داخل انجمنهای اقتصادی واجتماعی این ملل است. مدیر اجرایی برنامه این سازمان / </SPAN>UNDP<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> سومین عضو ارشد سازمان ملل متحد پس از معاون سازمان ملل متحد و جانشین وی است.</SPAN></SPAN></P> text/html 2010-12-02T11:12:35+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer مالاریا http://sampadgeography.mihanblog.com/post/4 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 5pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مالاریا یك بیماری عفونی می‌باشد كه عامل بیماری انگلی است تك یاخته‌ای از نوع پلاسمودیم كه توسط پشه ماده آلوده ( ناقل بیماری ) از انسان بیمار به فرد سالم منتقل می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-12-02T11:08:22+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer ادامه ی نوشته قبلی(اهداف توسعه هزاره) http://sampadgeography.mihanblog.com/post/3 <B><FONT size=5 face=Arial,Bold><FONT size=5 face=Arial,Bold> <P align=right>اهداف توسعه هزاره</P></B></FONT></FONT><FONT face=Arial> <P align=right>آرمانها و اهدا</FONT><FONT face=Arial>ف </FONT><FONT face=Arial>زیر براساس بیانیه هزاره سازمان ملل متحد تدوین شده و مجمع عمومی سازمان ملل آن را به</P> <P align=right>عنوان دستورالعمل و نقشه مسیر اجرایی کردن بیانیه، توسعه و گسترش داده است</FONT><FONT face=Arial>. </FONT><FONT face=Arial>برنامه عمران ملل متحد با</P> <P align=right>دیگر دپارتمانهای سازمان ملل، صندوقها، برنامه ها، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه</P> <P align=right>همکاریهای اقتصادی برای مشخص کردن بیش از </FONT><FONT face=Arial>۴</FONT><FONT face=Arial>٠ شاخص کمی این اهدا</FONT><FONT face=Arial>ف </FONT><FONT face=Arial>همکاری های گسترده ای انجام</P> <P align=right>داده است</FONT><FONT face=Arial>.</P></FONT> text/html 2010-12-02T11:04:58+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer هدفهای توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد http://sampadgeography.mihanblog.com/post/2 <FONT face=Arial> <P align=justify>رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد در سپتامبر ٢٠٠٠ در مورد مجموعه ای از هدفهای قابل نیل در</P> <P align=justify>زمانی محدود و مشخص و هدفهایی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بیسوادی، نابودی محیط زیست و</P> <P align=justify>تبعیض علیه زنان توافق کردند</FONT><FONT face=Arial>. </FONT><FONT face=Arial>این هدفها که در مرکز برنامه کار جهانی قرار داده شدند، اینک </FONT><FONT face=Arial>"</FONT><FONT face=Arial>هدفهای توسعه</P> <P align=justify>هزاره</FONT><FONT face=Arial>" </FONT><FONT face=Arial>نامیده می شوند</FONT><FONT face=Arial>. "</FONT><FONT face=Arial>اعلامیه اجلاس هزاره</FONT><FONT face=Arial>" </FONT><FONT face=Arial>نیز طیفی گسترده از تعهدات را در زمینه حقوق بشر، حکومت</P> <P align=justify>مطلوب و مردم سالاری ترسیم و مشخص کرد</P></FONT> text/html 2010-12-02T10:48:02+01:00 sampadgeography.mihanblog.com sampadgeographer خوش امدید http://sampadgeography.mihanblog.com/post/1 <P>به وبلاگ جغرافی کلاس دوم ریاضی ب فرزانگان امین اصفهان خوش امدید.</P> <P>با امید به اینکه:</P> <P>"خداوند این کشور را از سپاه دشمن وخشکسالی و دیو دروغ نگاه دارد."</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داریوش بزرگ</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>